7/9/1951 Chrissie Hynde dei Pretenders nasce a Akron, Ohio